Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Representatie Italiaanse eetcultuur in Nederlandse reclames van Bertolli, Grand’Italia en Dr. Oetker

In dit onderzoek is onderzocht hoe de Italiaanse eetcultuur wordt gerepresenteerd in zes verschillende reclames, van drie merken, Bertolli, Grand’ Italia en Dr. Oetker. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een imagologische onderzoek benadering; er is gekeken nar de beeldvorming en identiteit van de Italiaanse eetcultuur. Er is gebruik gemaakt van een directieve inhoudsanalyse, wat inhoudt dat de content in dit onderzoek aan de hand van theorie is geanalyseerd. Deze theorie is afkomstig van het artikel van Girardelli (2004) en Beller en Leerssen (2007). In het artikel van Girardelli zijn zeven thema’s opgesteld die de basis vormen voor de mythe van Italiaans voedsel in de Verenigde Staten. In dit onderzoek is gekeken of ook deze thema’s te herkennen zijn in m9dab_ewtlkevdujquyjmjl72ejkfbmt4t8yenimkbxeejxnn4zjnz2ss5ku7cxtNederlandse reclames van Italiaanse etenswaren. Daarnaast is gebruik gemaakt van de theorie van Beller en Leerssen over het beeld van Italië in etnografische, artistieke en politieke representaties. Dit bleek voor dit onderzoek minder bruikbaar te zijn, aangezien voedselwaren het onderwerp zijn van dit onderzoek. Op de beeldreclames is een beeldanalyse losgelaten op basis van de semiotiek van Barthes (1997), de reclames zijn op denotatief en connotatief niveau geanalyseerd.

Uit de analyse kwam naar voren dat de zeven thema’s die Girardelli (2004) heeft opgesteld vrijwel allemaal vrij duidelijk te herkennen waren in alle reclames.

Reageer: