Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Cross-culturele verschillen in de manieren waarop overheden de consument waarschuwen voor de gevaren van roken

Er is onderzoek verricht naar de cross-culturele verschillen tussen de landen Californië, Nederland en India betreffende de manieren waarop de overheid zijn burgers waarschuwt voor de gevaren van roken op sigarettenpakjes. De methode betrof een contrastieve analyse waarbij de waarschuwingsetiketten van deze landen zijn vergeleken. Door middel van een directieve inhoudsanalyse werd er voortgebouwd op reeds bestaande theorieën over communicatiestijlen en culturele verschillen.

Uit de resultaten bleek dat de manieren waarop de burger gewaarschuwd werd in deze landen van elkaar verschillen. Nederland en India waarschuwt zijn burgers door middel van tekst en illustraties die fear appeals bevatten en de overheden van deze landen proberen negatieve connotaties van het roken op te wekken bij de burger. Zowel Nederland als India hanteerden een directe communicatiestijl waarin India wat directer bleek te zijn. Een verklaring hiervoor was het hindoeïsme als dominante godsdienst waarbij de dood een belangrijk onderwerp is in de samenleving. Californië hanteerde zowel een directe als indirecte communicatiestijl. Echter bleek dat slechts 25% van de verpakking een waarschuwing bevatte terwijl dat in Nederland 65% is en in India 85%. Een verklaring hiervoor is de vrij individualistische cultuur die in de Verenigde Staten heerst waarin mannelijke kenmerken dominant zijn. De Nederlandse cultuur kent voornamelijk vrouwelijke kenmerken wat als verklaring werd gegeven voor het hoge percentage waarschuwingen die zijn opgenomen in het design van de verpakking.

 

 

Reageer: