Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

conversatieanalyse tussen een Syrische vluchteling en een Nederlandse vrouw

handen-wereld

Door de toenemende stroom van (Syrische) vluchtelingen wordt er tegenwoordig veel aandacht besteed aan integratie in de media. In de media komt vooral de problematiek die bij integratie mogelijk is veelvuldig aan bod. In dit onderzoek wordt een conversatieanalyse uitgevoerd van een conversatie tussen een Syrische, mannelijke vluchteling en een Nederlandse vrouw. Er wordt gekeken naar de momenten waarop culturele achtergronden van deelnemers relevant worden in een conversatie en op welke manier intercultureel succes wordt behaald. Dit is onderzocht door te kijken naar de manier waarop identiteiten tot stand komen en wanneer ze relevant worden gemaakt in de conversatie. Dit wordt gedaan omdat identiteit een belangrijk onderdeel is van cultuur. Om te kunnen bepalen op welke manier intercultureel succes wordt behaald, wordt er allereerst gekeken welke talen er worden gesproken. Vervolgens wordt er gekeken naar de manier waarop er in die talen wordt omgegaan met misverstanden en hoe er uiteindelijk gezamenlijk begrip ontstaat. Het onderzoek is niet generaliseerbaar, maar kan als opstap fungeren voor vervolgonderzoek over het integratieproces van (Syrische) vluchtelingen.

Tamara v/d Kraats & Sietske v/d Vliet

Reageer: