Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Betekenis Franse taal en representatie van de vrouw in cosmetica commercials

.

1000x714 MON PARIS web gideca

Dit onderzoek kent een imagologische benadering en zal de corpus op conventionele wijze analyseren. Hiervoor hebben wij zes commercials over parfums van Franse cosmetica bedrijven geanalyseerd aan de hand van de methode van Barthes. Wij passen deze methode toe door naar image, music & text te kijken zoals Barthes doet in zijn gelijknamige boek. Deze denotatieve analyse koppelen we vervolgens aan connotaties en op deze wijze proberen we een verband te zien tussen de commercials. Hieruit blijkt dat het gebruik van de Franse taal of een Frans accent helpt om het imago van het product te verbeteren. De connotaties als elegantie en passie komen het product ten goede. Qua representatie van de vrouw vinden we een trend van de vrouw als feministisch en onafhankelijk.

Reageer: