Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Lover2009-3

Er is in deze analyse gebruik gemaakt van een conventionele content analyse. Dit is gedaan om er achter te komen Hoe Nederlandse Marokkanen zich verhouden tegenover homo- en biseksualiteit op een Marokkaans-Nederlands internetforum? Er is uiteindelijk gekozen om een Marokkaans Nederlands forum te analyseren, in het bijzonder de discussie ‘Bi gevoelens gedachtes’. Na het meermalig bestuderen van de tekst is de tekst gecodeerd aan de hand van verschillende categrieën. Uiteindelijk zijn de categoriën negatieve uiting over biseksualiteit en homoseksualiteit, positieve uiting over biseksualiteit en homoseksualiteit en positieve uiting over biseksualiteit en homoseksualiteit genalyseerd. Hier kwam naar voren dat 60,1 % van de uitingen negatief waren tegenover biseksualiteit en homoseksualiteit. Uit de analyse komt dus naar voren dat Nederlandse Marokkanen overwegend negatief tegenover homo- en biseksualiteit staan op een Marokaans-Nederlands forum.

Reageer: