Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Hoe gebruiken voetbaltrainers English as Lingua Franca?

In dit onderzoek is te lezen hoe de voetbaltrainers Louis van Gaal, Ronald Koeman en Guus Hiddink zich verstaanbaar maken in Engeland. Dit onderzoek maakt gebruik van de conventionele inhoudsanalyse. Deze inhoudsanalyse richt zich op het verkrijgen van informatie direct uit de data met als doel om een fenomeen te onderzoeken. Daarnaast maakt dit onderzoek gebruik van de inter- en multilingual benadering. Deze benadering kijkt naar hoe partijen in een interactie omgaan met verschillende talige normen. Binnen deze benadering valt de term English as Lingua Franca (ELF). ELF betekent dat de taal Engels wordt gekozen om te communiceren in een interactie. Deze term is dus ook van toepassing op onze personen in dit onderzoek, omdat zij werkzaam zijn in Engeland en daarom wel gebruik moeten maken van de Engelse taal. Hierdoor luidt onze hoofdvraag als volgt: Hoe gebruiken Nederlands voetbaltrainers, die werkzaam zijn in Engeland, English as Lingua Franca (ELF) om zich verstaanbaar te maken in interviews?

Om deze personen en hun taalgebruik te onderzoeken zijn er interviews van YouTube omgezet naar transcripten. Deze transcripten zijn vervolgens doorgenomen en daarbij zijn belangrijke stukken uit de transcripten gemarkeerd. Hierna zijn er notities gemaakt bij de transcripten, deze zijn daarna ingedeeld in groepen. Vervolgens zijn de gemarkeerde stukken geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar welke verbindingen en connecties de stukken tot elkaar hadden. Aan de hand van deze verbindingen en connecties zijn de gemarkeerde stukken ingedeeld in categorieën.afbeelding1

Reageer: