Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Dunglish: That is different cook

 

Steenkolenengels, Dunglish, uitspraken als: “It’s rains steel pipes” en “Chicken skin”, iedereen heeft vast wel zo’n soort uitspraak gehoord uit de mond van een Nederlander. In het huidige onderzoek wordt het Engels van Louis van Gaal onder de loep gelegd. De voormalig coach van voetbalclub Manchester United staat bekend om zijn steenkolenengels, met uitspraken als: “That is different cook”. De onderzoeksvraag die zal worden beantwoord luidt: “Hoe zijn de fouten in het Engels van Louis van Gaal over het algemeen linguïstisch te verklaren?” Aan de hand van YouTube-video’s is een selectie uitspraken getranscribeerd. De hierin voorkomende fouten zijn gecategoriseerd. Er is gekeken naar het type fout en of de fout het gevolg is van een letterlijke vertaling uit het Nederlands of op de een of andere manier te wijten is aan het Nederlands. De resultaten tonen aan dat het grootste deel van de fouten letterlijke vertalingen zijn. De meeste fouten van Van Gaal, zoals werd verwacht, zijn letterlijk vertaalde idiomen. Een groot deel van de andere fouten zijn frasen die niet ongrammaticaal zijn, maar een andere betekenis hebben dan bedoeld is. Dit is niet geheel verrassend, gezien deze uitspraken waarschijnlijk eerder zijn gehoord door Van Gaal en verkeerd zijn begrepen. Van Gaal doet zijn best, maar “It’s again the same song!” met zijn Engels.

naamloos

Reageer: