Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Small talk in het bedrijfsleven

 
Small talk is een bekend fenomeen in het zakenleven. Het wordt vaak gebruikt om een gesprek op een prettige manier te beginnen. Wanneer er wordt gekeken naar verschillende culturen zijn er verschillen te vinden in small talk. Het onderwerp kan verschillen per situatie, maar is over het algemeen neutraal. Om te onderzoeken hoe nou precies small talk verloopt in zakelijke interacties, hebben wij het onderzoek van Claudia Bubel (2006) gebruikt en geanalyseerd aan de hand van een interactie-analyse en de directed content analyse. Bubel heeft telefoongesprekken tussen een Engelse verkoper en Duitse klanten geanalyseerd. Bij interculturele interactie kunnen er misverstanden ontstaan als het resultaat van verschillende verwachtingen van small talk.
Desondanks de culturele verschillen hebben alle deelnemers dezelfde verwachtingen over de aanvang van de gesprekken. De deelnemers houden zich alleen niet helemaal aan de richtlijnen van het model van Holmes (2000). Wat wel opviel in de vier gesprekken was dat de Duitsers meestal het gesprek richting de zaken draaiden. Verder werd er ook veel gebruik gemaakt van humor in small talk op verschillende manieren. Dit draagt bij aan een goede sfeer in het gesprek.
De hoge mate van betrokkenheid en de gezamenlijke betekenisconstructie duiden op het ontstaan van een discursive interculture.

Reageer: