Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Redenen voor code-mixing bij tweetalige kinderen

 

In deze glalfabetobaliserende wereld komt het steeds vaker voor dat ouders hun kinderen tweetalig opvoeden. Veelal passen zij de One Parent One Language-methode toe, wat inhoudt dat ze elk een andere taal tegen hun kind spreken. Deze tweetalige kinderen kunnen moeiteloos tussen talen wisselen, dit heet code-mixing. In tafelgesprekken, bij gezinnen -die de OPOL-methode gebruiken- thuis komt code-mixing veel voor. In welke contexten code-mixing bij tafelgesprekken voorkomt is niet duidelijk en dit heeft geleid tot een onderzoek.

In het onderzoek is een interactieve benadering gebruikt om de meertalige interactie in deze gesprekken te onderzoeken. Uit transcripten van eerder onderzoek zijn fragmenten gehaald om een analyse te kunnen doen. Tijdens de analyse werden codes opgesteld om patronen van context bij code-mixing te achterhalen.

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen code-mixing gebruiken als zij van ontvanger wisselen, heftige emoties ondervinden, iets van de ontvanger gedaan willen krijgen of als de moeilijkheidsgraad van de taal van het besproken onderwerp toeneemt.

Reageer: