Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Humor in de multiculturele vergaderzaal

Volgens Hofstede hebben masculiene culturen behoefte aan uitdaging en concurrentie. Feminiene culturen hebben daarentegen behoefte aan ondersteuning en samenwerking. Contestive humor is uitdagend van aard, en supportive humor ondersteunend en samenwerkend van aard. Zou er een verband zijn tussen supportive humor en feminiene culturen, en tussen contestive humor en masculiene culturen? Dit is de vraag waarop wij in ons onderzoek antwoord op pogen te geven.

Wij hebben een interactieanalyse uitgevoerd op een transcript van een multiculturele vergadering. Deze vergadering vond plaats tussen vier mensen uit een feminien land, één iemand uit een masculien land en één iemand uit een land dat in het midden zit. In onze analyse hebben we gekeken naar de vormen van humor, naar de functies van humor en naar de manier waarop er op de humoristische uitingen werd gereageerd. Op basis van onze resultaten kunnen we concluderen of we de hypothese kunnen aannemen of zullen moeten verwerpen.

naamloos

 

Reageer: