Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Zeg het met een promotiefilm

In onze nota werd er gekeken of er verschillen tussen promotiefilms van universiteiten werden gevonden die te wijten zijn aan cultuur. Er is gekozen voor de promotiefilms van de universiteit van Utrecht en de universiteit van Tsinghua. In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: ’In welke mate verschillen promotiefilms van universiteiten uit Nederland en China op basis van culturele waarden?’ Met als deelvragen: ‘Wat zijn de culturele waarden die spelen in de promotiefilm van Nederland?’ en ‘Wat zijn de culturele waarden die aan bod komen in de promotiefilm van China?’.promotiefilm

Reageer: