Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De website van Heineken in verschillende landen

afbeelding

Voor de cursus Cultuur, Communicatie en Diversiteit hebben wij onderzoek gedaan naar de websites van Heineken in de landen Nederland, Suriname, India, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Ierland.

Het doel van het onderzoek was om de overeenkomsten en verschillen van de websites van Heineken in deze landen bloot te leggen. Wij hebben hiervoor de verschillende pagina’s van de websites van Heineken geanalyseerd en de resultaten hiervan schematisch in tabellen weergegeven. Deze tabellen hebben vervolgens een goed overzicht gegeven van de overeenkomsten en de verschillen van de websites van Heineken in verschillende landen.

Bij het interpreteren van deze tabellen werd het duidelijk dat de websites van Heineken in de zeven geanalyseerde landen op meerdere punten van elkaar verschillen. Zo bevatten de pagina’s bijvoorbeeld verschillende onderwerpen, verschilt de opmaak, en worden er verschillende reclamevideo’s laten zien.

Hoewel het aan de hand van ons onderzoek niet direct mogelijk was om deze verschillen aan de hand van culturele theorieën te verklaren, hebben wij wel suggesties kunnen doen voor verklaringen, die mogelijk gebruikt kunnen worden bij een vervolgonderzoek.

Reageer: