Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Verschillen in berichtgeving op Amerikaanse en Nederlandse websites van Amnesty international

schermafbeelding-2016-11-08-om-17-49-19

Amnesty International is uitgegroeid tot een onafhankelijke wereldwijde beweging die zich inzet voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Momenteel zijn er zeven miljoen mensen actief in meer dan 150 landen. Voor de landen waarin Amnesty International actief is, bestaan verschillende websites. De berichtgeving over een bepaald onderwerp kan hierdoor verschillen per land. Wellicht dat de berichtgeving wordt beïnvloed doordat landen verschillende manieren van spreken hebben.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een cultuur specifieke karakteristieken bezit in haar berichtgeving. Voorbeelden van karakteristieken in berichtgeving binnen een individualistische cultuur zijn het gebruik van foto’s van individuen en foto’s van jongeren. In dit onderzoek wordt geanalyseerd of er op basis van de karakteristieken overeenkomsten en verschillen zijn tussen de Nederlandse en Amerikaanse artikelen van de organisatie Amnesty International. In totaal zijn er zes artikelen geanalyseerd. De artikelen gaan over drie vergelijkbare onderwerpen en sluiten daardoor op elkaar aan. Van ieder onderwerp is dus een Nederlandse en een Amerikaanse versie.

Uit de analyse kwam onder andere naar voren dat de Amerikaanse artikelen van Amnesty international meer nadruk leggen op machtsafstand. Ook zijn de Amerikaanse artikelen ”individualistischer” opgesteld dan de Nederlandse artikelen.

Reageer: