Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

The battle of Nederland en Vlaanderen

The battle of Holland & Vlaanderen

Voor het vak Communicatie, Cultuur en Diversiteit hebben wij een onderzoek uitgevoerd op het verschil in de manier van kritiekuiting van de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de talentenshow The Voice. Dit hebben we gedaan aan de hand van de Blind Auditions van The Voice of Holland en The Voice of Vlaanderen. De audities hebben we vervolgens uitgeschreven als transcript en geanalyseerd op basis van een kwalitatieve inhoudsanalyse om uiteindelijk de hoofdvraag: “Wat is het verschil in kritiekuiting tussen Nederlandse en Vlaamse juryleden in het programma The Voice?” te beantwoorden. Er wordt voortgebouwd op de literatuur van Brown & Levinson (1978), Blum Kulka, House & Kasper (2011), Bell Ross & Faulkner (1998), Claes & Gerritsen (2013), Connor & Moreno (2005), Hsieh & Shannon (2005), Hall (1976), Hofstede (2001), Hofstede et al. (2010) en Madger (2004). De audities zijn geanalyseerd op 4 categorieën: beleefdheidsstrategie,  aantal complimenten, soort verontschuldiging en het gebruik van high of low context communicatie die uiteindelijk gepresenteerd zijn in een analysetabel. Aan de hand van tellingen hebben we de categorieën tussen Nederlandse en Vlaamse kritiekuitingen vergeleken. Het is grappig om te zien dat er verschillen plaatsvinden in kritiekuitingen tussen Vlaamse en Nederlandse juryleden. De cultuurspecialist Hofstede concludeert uit zijn onderzoek: “In fact, no two countries (…) with a common border and a common language are so far culturally apart (..) as Belgium and the Netherlands”.
Het blijkt uiteindelijk dat Nederlandse juryleden meer gebruik maken van directe communicatie in hun kritiekuitingen ten opzichte van Vlaamse juryleden, terwijl Vlaamse juryleden juist de ‘positive face’ van een deelnemer minder bedreigen. Vlaamse juryleden doen dit door hun boodschap meer in een boodschap te verpakken, terwijl Nederlandse juryleden hun boodschap expliciet maken. Deze verschillen worden nog eens geïllustreerd door de verschillende soorten van verontschuldigingen die worden gebruikt in Nederlandse en Vlaamse kritiekuitingen.

Heb je altijd al gedroomd om auditie te doen bij The voice, maar kun je eigenlijk niet echt zingen? Dan is het advies om auditie te doen bij The Voice Vlaanderen.

 

Liefs,

Bente, Pauline en Sabine.

Reageer: