Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Nike, een wereldwijd bekend merk

nikefondnoir

 

Nike is een internationaal bedrijf met vestigingen over de hele wereld. Het is daarom interessant om te onderzoeken hoe met name de websites van Nike eruitzien binnen en tussen continenten. Om deze reden zijn de startpagina’s en de sporten per geslacht onderzocht om te kijken wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze websites zijn.

Aan de hand van een contrastieve analyse zijn de websites in beeld gebracht. In deze analyse worden de visuele en tekstuele kenmerken en de sporten op de websites in beeld gebracht. Vanuit hier wordt gekeken wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de websites. In totaal zijn websites van 16 landen uit de vier continenten Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Azië Pacific geanalyseerd. De sporten die weergegeven zijn, zijn aan de hand van tabellen in beeld gebracht.

Aan de hand van de verzamelde data is een conclusie getrokken over de verschillen en overeenkomsten binnen en tussen continenten. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende literatuur, afkomstig van zowel de cursus als buiten de cursus. De uitkomsten zijn moeilijk te voorspellen, maar de verwachting is dat er wel verschillen op zullen treden binnen en tussen de continenten.

Uit de resultaten is gebleken dat er binnen continenten niet veel verschillen zaten, maar tussen de continenten wel. Dit sluit dan ook aan bij de hypothese.

 

 

Reageer: