Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

McMorning!

Een groot bedrijf als McDonald’s doet er veel aan om zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Zo ook via Tv-commercials. Menig onderzoeker stelt dat er op verschillende niveaus verschillen zitten in en tussen culturen. Vandaar dat wij het interessant vinden om hier onderzoek naar te doen. Paul Fieldhouse (1995) presenteert onder andere een onderzoek naar ontbijtgewoontes in Amerika. Hieruit blijkt dat de Amerikanen absoluut niet ontbijten met een broodje hagelslag of jam. Wij vonden het daarom interessant om te gaan bekijken of commercials over ontbijt dan ook verschillen tussen deze twee landen.
Door naar vier tv-commercials te kijken uit Nederland en Amerika willen wij antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: ’In hoeverre zijn er verschillen tussen Nederlandse en Amerikaanse tv-commercials van McDonald’s met als thema ontbijt?’’ In deze analyse gebruiken we de marketing appeals van Fieldhouse (1995), het LAC model van Muller-Jacquier en Whitener (2001) en directe en indirecte communicatie van Hua (2013).
Uit de analyse bleek dat, in overeenstemming met onze hypothese, er zowel verschillen als overeenkomsten tussen de commercials zitten. Bij een vervolgonderzoek kan het helpen om een grotere corpus te analyseren en meer theorieën hiervoor te gebruiken. Dit zal een nog dieper inzicht geven.

mcdonalds-tilburg-centrum-15060900120289-1

Reageer: