Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Laat je stem horen

 

naamloos

Druk op de knop, laat de stoelen maar omdraaien en laat het commentaar maar komen. Bij het zoeken naar nieuw zangtalent hoort een kritische blik en een goed hoor vermogen. Ook wij hebben in de huid mogen kruipen en kritisch mogen kijken, niet alleen naar de kandidaten, maar ook naar de juryleden. Wij, Rick de Gram en Emma Oomen, zijn twee studenten van de Universiteit van Utrecht. Wij hebben voor het vak Cultuur, Communicatie en Diversiteit een contrastief onderzoek uitgevoerd. Hierbij hebben wij twee landen met elkaar vergeleken op het gebied van één fenomeen. Wij hebben de landen Nederland en Amerika vergeleken op het fenomeen: de directheid van de interactie tussen juryleden en kandidaten. Met als onderzoeksvraag:

Hoe verschilt de directheid van de interactie tussen de juryleden en kandidaten in het programma The Voice of Holland en The Voice?

Wij hebben twaalf fragmenten van the Blind Auditions en de Battles getranscribeerd, gecodeerd, geanalyseerd en uiteindelijk zijn wij tot een conclusie gekomen.

Aan de hand van ons onderzoek hebben wij kunnen concluderen dat Nederlanders toch wel erg direct zijn bij het geven van commentaar. Wellicht iets waar verandering in kan komen? Of trekt het juist veel kijkers? Dan spreken we al over een ander onderzoek..

Reageer: