Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Ikea verkoopt meer dan alleen meubels

 

IKEA

De van oorsprong Zweedse meubelketen Ikea heeft zich met 330 vestigingen in 43 verschillende landen verspreid over de hele wereld. Een kenmerk van Ikea is dat de catalogussen die jaarlijks worden uitgebracht, worden aangepast aan de taal en de cultuur van het land. In dit onderzoek zijn de Nederlandse en Indische gidsen naast elkaar gelegd en vergeleken op basis van de door ons aangedragen achtste speech act: de oplegging. De hoofdvraag die hiermee geprobeerd werd te beantwoorden luidde ‘in hoeverre verschilt de mate van oplegging tussen de Nederlandse en Indische Ikea catalogus?’. De reden voor dit onderzoek is dat Ikea in de Nederlandse gids de klant vaak als het ware de woorden in de mond legt als het op de mening en de acties van de klant aankomt. Een voorbeeld hiervan is “dat is natuurlijk niet altijd het geval, maar zo zou je het wel het liefste zien”.

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse catalogus in verhouding tot de Indische veel meer opleggingen bevat en dat deze opleggingen veelal op de jij/ik-persoon gericht zijn, waarbij deze in de Indische gids veelal in de wij/ons-vorm geformuleerd zijn. Dit heeft volgens ons ermee te maken dat Nederland een hoge mate van individualisme kent, waar India juist een hogere mate van collectivisme kent.

Reageer: