Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Heel Holland Bakt versus Great British Bake Off

afbeelding

Contrastieve analyse naar verontschuldigings- en beleefdheidsstrategieën

Programma’s gebaseerd op een format lijken in eerste instantie erg op elkaar. Echter, wanneer je ze beter bestudeert, kom je allerlei verschillen tegen. Dit komt omdat de programma’s worden aangepast aan de cultuur van het land. Een belangrijk verschil zijn de taaluitingen. Een voorbeeld van zo’n taaluiting is verontschuldiging. Verontschuldigingen komen vaak voor in programma’s waarbij deelnemers jurycommentaar krijgen. Blum-Kulka, House en Kasper (2011) beschrijven verschillende manieren waarop verontschuldigingen worden gemaakt aan de hoorder. Deze verontschuldigingen beperken de beschadiging van het positive face van de hoorder. Positive face is de behoefte die individuen hebben dat hun verlangens ook worden verlangd door op zijn minst een paar andere individuen (Brown & Levinson, 1987). Positive face is ook op te delen in meerdere subcategorieën.

Op basis van deze theorieën hebben we een analysemodel ontwikkeld waarin de verschillende verontschuldigings- en positieve beleefdheidsstrategieën zijn opgenomen. Als corpus gebruikten we transcripten van de programma’s Heel Holland Bakt en The Great British Bake Off. De taaluitingen gedaan door de juryleden werden ingedeeld in deze categorieën. De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: ‘Wat is het verschil in de manier waarop de juryleden van The Great British Bake Off en Heel Holland Bakt zichzelf verontschuldigen wanneer ze een deelnemer beoordelen en hoe relateert dit aan het positive face van de deelnemer? Uit ons onderzoek blijkt dat de juryleden van The Great British Bake Off vooral expliciet commentaar en uitleg geven, waarbij er weinig rekening wordt gehouden met het positive face van de deelnemer. Juryleden van Heel Holland Bakt betrekken in hun beoordelingen de deelnemers veel meer en passen meer positieve beleefdheidsstrategieën toe om het positive face van de deelnemers te beschermen.

Reageer: