Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Connotaties in de Franse en Duitse Taal

duits-en-frans

Zowel het Frans als het Duits kent een onderscheid tussen natuurlijk en grammaticaal geslacht. Met natuurlijk geslacht wordt bedoeld het geslacht dat biologisch bepaald is. Voorbeelden hiervan zijn koe/stier en vader/moeder. Dit onderzoek zal zich richten op het grammaticaal geslacht. Dit is het geslacht wat een bepaald zelfstandig naamwoord opgelegd krijgt in een taal. In dit onderzoek wordt gekeken naar de grammaticale geslachten van twintig zelfstandige naamwoorden in de talen Frans en Duits. Deze talen bevatten woorden die in de ene taal een mannelijk grammaticaal geslacht hebben en in de andere taal een vrouwelijk grammaticaal geslacht. Er wordt onderzocht of de connotaties die bij deze woorden ook beïnvloed worden door dit geslacht. Voorgaand onderzoek heeft al bewezen dat grammaticaal geslacht een vorm van personificatie is en dat de mate van generalisatie op basis van dit geslacht wordt bepaald door de frequentie waarin het woord is gebruikt. In dit onderzoek wordt met behulp van geslachtbepaalde bijvoeglijk naamwoorden onderzocht of dit het geval is in de talen Frans en Duits. Dit is onderzocht doormiddel van het empirisch onderzoeken van enquêtes, ingevuld door Franse en Duitse deelnemers. Er is dus een contrastief, kwantitatief onderzoek uitgevoerd.

Reageer: