Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Berichtgeving in de tijd van verkiezingen

first-debate-03-1200

Donald Trump staat bekend om zijn uitgesproken mening. Aangezien Nederland en Amerika binnen de categorieën van Hofstede niet altijd op dezelfde lijn zitten, leek het interessant om na te gaan of dit zich uitte in de berichtgeving rondom Donald Trump.

Door middel van een artikel van van Dijk over racisme zijn er drie categorieën gekozen aan de hand waarvan vier artikelen van de Volkskrant en vier artikelen van The Guardian zijn geanalyseerd. Met als doel te kunnen aantonen of de kranten van elkaar verschillen. Uit de analyse blijkt dat er geen grote verschillen zijn tussen de twee kranten, ze staan allebei niet compleet neutraal tegenover Trump

Reageer: