Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De berichtgeving op de aanslagen van Parijs op 14 november 2015 in de Duitse en Nederlandse media

peaceforparis-featuredIn ons onderzoek zijn wij gaan kijken wat de verschillen in beeldvorming zijn van de aanslagen in Parijs door Duitse en Nederlandse kranten. Daarin is naar voren gekomen dat de Duitse kranten zich vooral focussen op feiten en dat de Nederlandse kranten daarbij nog een sfeer proberen te creëren. Het is net alsof de Nederlandse media een bepaald gevoel proberen te geven aan de lezers. In tegenstelling tot de Duitse kranten komen in de Nederlandse krantenartikelen veel ooggetuigen aan het woord, die hun ervaringen en meningen laten horen. Uit de analyse komt ook naar voren dat Duitse media sommige beelden onbekend maken en dat de Nederlandse media wel alles durven te laten zien. Een duidelijke overeenkomst, daarentegen, van de berichtgeving bij beide landen was dat er krachtige termen werden gebruikt om de situatie of meningen te schetsen. Het was erg interessant om de verschillen en overeenkomsten van berichtgeving te zien tussen de twee landen. Over het algemeen worden Duitse en Nederlandse kranten vaak gezamenlijk westerse media genoemd, waardoor er gedacht kan worden dat deze landen niet van elkaar verschillen. Uit de analyse komt echter het tegenovergestelde naar voren.

Reageer: