Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Berichtgeving in kranten tussen Vlaanderen en Nederland.

 

zaventem

De aanslagen op de luchthaven van Zaventem op 22 maart 2016 waren een belangrijke gebeurtenis in de Belgische geschiedenis. Niet alleen België was geschokt door deze aanslag, ook andere landen lieten in de berichtgeving over de aanslag zien dat het een grote impact had. In hoeverre verschilt de Nederlandse verslaggeving over de aanslag met die van de Belgische verslaggeving?

In dit imagologische onderzoek is aan de hand van een contrastieve analyse onderzoek gedaan naar de verslaggeving. Er zijn verschillende typen artikelen geanalyseerd, die rond dezelfde dagen gepubliceerd zijn ten tijde van de aanslag en in de maanden erna – en liefst van vergelijkbare lengte. Om onze bevindingen te kunnen toetsen zijn er ook een aantal Engelse kranten geanalyseerd. Door deze aanpak hopen we een representatief beeld te hebben gevormd over de verslaggeving in beide landen over Zaventem en meer specifiek de verschillen daartussen.

De meest in het oog springende verschillen die we hebben gevonden zijn: Nederland verwijst frequenter naar daders en slachtoffers, maakt meer gebruik van actieve werkwoorden en is explicieter in haar taalgebruik. Vlaanderen maakt meer gebruik van contrastieve verbindingswoorden, gebruikt frequent en consequent bronvermeldingen en is in haar achtergrondartikelen emotioneler van toon.

 

Reageer: