Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Anglicismen in het Nederlands taalgebruik

ob_f531afaefe4d600aca64c68e6a40bb99_kul-verengelsingVoor het vak Cultuur, Communicatie en Diversiteit hebben wij onderzocht of er een (significant) verschil is tussen het gebruik van anglicismen, dat wil zeggen; van nature Engelse woorden in het Nederlands taalgebruik, waar een gangbaar Nederlands equivalent voor is, in de nieuwsvoorziening binnen de Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en hun agglomeraties en periferieën) en de rest van Nederland. Wij hebben gekozen om vier kranten te nemen als vertegenwoordiging van de nieuwsvoorziening en daarvan de eerste drie pagina’s te lezen en te controleren op anglicismen. Voor de Randstad gebruikten we het Algemeen Dagblad en de Telegraaf, en voor de rest van Nederland het Dagblad van het Noorden en De Limburger.

Het onderzoek was summatief en contrastief. We hebben literatuur gezocht die ons meer informatie verschafte over de geschiedenis van de Randstad en daaruit bleek dat er (veel) meer internationaal contact plaatsvindt in de Randstad dan de rest van Nederland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan internationale bedrijven en Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in het buitenland, alsmede internationale studenten. Uit ons onderzoek bleek echter dat er meer anglicismen voorkwamen in kranten van buiten de Randstad. Er hebben meerdere factoren meegespeeld waarom dit het geval was, bijvoorbeeld dat ons onderzoek in een bepaalde periode moest plaatsvinden. Het biedt in ieder geval materiaal voor vervolgonderzoek.

Reageer: