Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Coca Cola reclames in verschillende landen

coca-cola-drink-hipster-perfect-favim-com-961234

In dit onderzoek nemen we een van de bekendste merken ter wereld onder de loep, namelijk: Coca-Cola. Door slimme marketingstrategieën en veel reclames is het bedrijf zo succesvol geworden als het nu is. De reclames spreken ‘de wereldburger’ aan en brengen een boodschap over: wees blij en leef je leven met liefde en passie. Toch kan Coca-Cola geen universele reclames maken. Elk land heeft namelijk een andere cultuur en verschillende gebruiken en interesses, dus het is vanzelfsprekend dat de reclames van Coca-Cola daaraan worden aangepast. Een reclame met vrouwen in bikini’s kan bijvoorbeeld niet uitgezonden worden in landen waar vrouwen gehuld gekleed moeten gaan. Het publiek moet aangesproken worden en dat kan bereikt worden door de reclame aan te passen aan de cultuur, gebruiken en interesses van dat publiek. Ons onderzoek gaat over deze aanpassingen. Door middel van verschillende concepten proberen we de verschillen tussen Coca-Cola reclames van drie verschillende landen te identificeren: de Verenigde Staten, Nederland en Mexico. Uit onze analyse blijkt dat de verschillen tussen de reclames zijn toe te schrijven aan het feit dat Mexico een collectivistische cultuur is en vanuit het ‘wij’ denkt en de VS en Nederland individualistische culturen zijn en dus vanuit het individu denken.

Reageer: