Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Stereotypering van mannen in Nederlandse televisiereclames

Tegenwoordig ziet men ongeveer 53 televisiereclames per dag. In die televisiereclames komen stereotypes van zowel vrouwen als mannen voor. Er is al veel onderzoek gedaan naar de manier waarop vrouwen worden afgebeeld in reclames. Dit onderzoek is belangrijk, omdat we er zo van bewust worden welke stereotypes van vrouwen wij dagelijks zien en, nog veel belangrijker, hoe vrouwen in werkelijkheid anders zijn dan die stereotypes. Hetzelfde is waar voor mannen, maar daar is veel minder onderzoek over gedaan.

In ons onderzoek hebben we daarom gekeken naar de manier waarop mannen worden gestereotypeerd. Daarvoor hebben we 18 reclames gekozen die gericht zijn aan mannen: bierreclames, shampooreclames (voor mannenshampoo) en bouwmarktreclames. Hieronder is een van de reclames te zien:

We hebben allereerst, op basis van wat al bekend was over stereotypering van mannen, codes opgesteld aan de hand waarvan we konden turven hoe vaak een bepaald stereotype werd getoond. Daarna hebben we de meest voorkomende weergaven van de mannen kritisch geanalyseerd.

Het blijkt dat mannen worden gestereotypeerd als autonome, autoritaire, rationele, competitieve, afstandelijke en fysiek actieve wezens. In tegenstelling tot vrouwen, die vaak aanwezig zijn vanwege hun uiterlijk, zijn mannen vaak aanwezig vanwege de acties die ze uitvoeren. Mannen hebben tevens meestal een hogere sociale status dan vrouwen. Er lijken aanwijzingen te zijn dat dit beeld aan het veranderen is: zo zijn een paar mannen in de reclames juist wat opener en gevoeliger, maar over het algemeen houden de reclames het huidige mannelijke stereotype in stand.

screen-shot-2016-11-02-at-10-48-55screen-shot-2016-11-02-at-10-47-05screen-shot-2016-10-18-at-02-22-04screen-shot-2016-11-02-at-10-43-02

*Screenshots afkomstig uit de reclames, in het volledige onderzoeksverslag is de volledige bronvermelding weergegeven

**Interesse in het volledige onderzoeksverslag kan worden doorgegeven via d.everts@students.uu.nl.


(C) Koen & Everts, 2016

Reageer: