Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Gender Representatie

Femke van Raaij en Hymke Theunissen

Gender representatie in advertenties over sigaretten en drank

Het onderzoek over interculturele communicatie dat wij geschreven hebben gaat over gender. Wij hebben de jaren ’50 van de vorige eeuw als uitgangspunt genomen. Het stereotype van de vrouw als seksobject, zoals dit is vastgesteld in een onderzoek uit de jaren ’70, hebben wij getracht terug te vinden in advertenties uit de jaren ’50. Wij hebben gekeken naar de representatie van de vrouw in twee advertenties van sigaretten en twee advertenties van drank. Deze zijn namelijk representatief voor de jaren ’50. Wij hebben gebruik gemaakt van categorieën uit de literatuur die duiden op seks in advertenties. Allereerst hebben we een analyse op denotatief en connotatief niveau gedaan. Uit de connotatieve analyse hebben wij codes kunnen opmaken die bij de verschillende categorieën horen. Bij de tweede analyse hebben gekeken hoe veel codes er in elke advertentie waren. Onze verwachtingen aan het begin van het onderzoek waren dat het stereotype terug te zien zou zijn in de kleding die de vrouwen aanhebben en dat zij minder belangrijk zijn dan de mannen. Deze verwachtingen zijn uitgekomen, dit zijn namelijk 2 van de 5 categorieën die gedefinieerd zijn.

screen-shot-2016-11-08-at-16-46-03

Reageer: