Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

“Even Apeldoorn bellen …”

‘Even Apeldoorn bellen…’, welke Nederlander kent deze slogan niet? Anno 2016 staat de verzekeringsmaatschappij Centraal beheer bekend om een van de meest komische reclames op de televisie. Weerspiegelt het bedrijf de multiculturele samenleving van Nederland op een juiste manier? In dit onderzoek zullen televisiereclames van Centraal Beheer geanalyseerd worden om antwoord te kunnen geven op deze vraag. Het onderzoek gaat over de representatie van verschillende etniciteiten in deze reclames.

Er is op twee manieren onderzoek gedaan om een beeld te schetsen over het verschil van representatie van blanke en gekleurde personen in 66 verschillende reclames. Hiervoor is er gebruik gemaakt van materiaal van de jaren 1985 tot en met 2016, dat door Centraal Beheer beschikbaar is gesteld. Het eerste onderzoek bestaat uit een kwantitatieve analyse, waarbij er conclusies getrokken kunnen worden over de hoeveelheid waarin blanke en gekleurde personen gerepresenteerd worden en een hoofdrol spelen in de reclames. Door de reclames op te delen in groepen gebaseerd op het productiejaar, kan er ook beantwoord worden of de superioriteit van de blanke personen zal verschillen over de jaren heen. Om conclusies te maken over de manier waarop de verschillende etnische identiteiten gerepresenteerd worden in de reclames van Centraal Beheer wordt er een tweede analyse gedaan. In deze kwalitatieve analyse is er gekeken of er sprake is van vorming van the other, stereotypering en discriminering door middel van transcriptie.

plaatje-even-apeldoorn-bellen

Reageer: