Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Beeldvorming van vluchtelingen

De vluchtelingencrisis. Als gevolg van heftige conflicten ontstaat er een mensenstroom die zich door heel Europa verplaatst, en op zoek is naar een veilige plek.Al een tijd lang een actuele kwestie, waar de meningen over verdeeld zijn. Kan Nederland wel de zorg bieden die nodig is? Is de zorg die geboden wordt wel nodig? Of wordt er juist niet genoeg gedaan voor de vluchtelingen?

Er is genoeg om van de vinden, maar wat wordt er eigenlijafbeeldingk allemaal gezegd? Ook politiek Nederland is verdeeld. We hebben onderzoek gedaan naar de verschillende manieren van beeldvorming van vluchtelingen, op basis van artikelen van de websites van de PVV en SP.

Een verschil in beeldvorming is duidelijk. Wanneer er andere plannen zijn voor de vluchtelingen worden de vluchtelingen ook anders neergezet. Maar op welke manier uit dit zich? Uit ons corpusonderzoek blijkt dat er een hoop verschillen bestaan, en dat ‘de vluchteling’ steeds een ander persoon is, afhankelijk van wie je het vraagt.

De SP schetst namelijk een positief beeld van de vluchtelingen, en legt nadruk op het feit dat het dezelfde mensen als wij Nederlanders zijn. De PVV wil de vluchteling echter niet toelaten in de Nederlandse samenleving, met als gevolg deze af te schilderen als ‘terrorist’ of ‘gelukszoeker’.

Reageer: