Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Afhankelijkheid op een vliegend tapijt

Onderzoek naar de representatie van Arabische vrouwen in het Disneyfilm personage prinses Jasmine.

jasmine

Dit onderzoek tracht te onderzoeken hoe prinses Jasmine door middel van zowel visuele als narratieve aspecten gerepresenteerd wordt als Arabische vrouw in de Disneyfilm Aladdin. Dit onderzoek hanteert een ‘imagological’ benadering waarbij de representatie van de Arabische vrouw wordt onderzocht zoals deze is geconstrueerd door een Westers filmbedrijf. Dit kan inzicht geven in Westerse ideologieën over de rol van Amerika en de rol van Arabische vrouwen.

Zo schuilt er volgens Erin Addison een metafoor in de film waarin Aladdin Amerika representeert en de machtbeluste en corrupte Jafar Arabië representeert. Daarbij worden vier van de thema’s die Addison onderscheidt gebruikt als kader voor dit directieve onderzoek dat deze thema’s verder uitwerkt en aanvult met nieuwe onderliggende motieven. Deze thema’s zijn: politieke macht, vrijheid, romantiek en seksualiteit. Door te onderzoeken hoe invulling wordt gegeven aan deze thema’s en de bijbehorende motieven voor het personage van prinses Jasmine worden de waarde en positie van de Arabische vrouw inzichtelijk.

Daarbij symboliseert de behandeling van Jasmine door Jafar de wijze waarop Arabische mannen met hun vrouwen omgaan, evenals de behandeling door Aladdin de Amerikaanse wijze representeert. Zo zouden Arabische mannen de vrijheid van vrouwen ontnemen, enkel geïnteresseerd zijn in hun instrumentele waarde en hen beschouwen als hun eigendom. Jasmine verzet zich dan ook tegen haar Arabische cultuur en verkiest de belofte van Amerikaanse vrijheid.

Rosemarij Zeeman & Vera Joosen

Reageer: