Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Auteur Archief

Connotaties in de Franse en Duitse Taal

Veel talen kennen woordgeslacht. Het Nederlands kent dit, maar ook het Frans en het Duits. Hier wordt dat woordgeslacht heel duidelijk aangegeven door mannelijke of vrouwelijke lidwoorden die een woord vergezellen. Hierbij kan het zo zijn dat een woord in verschillende talen een verschillend geslacht heeft. In dit onderzoek wordt via een empirische weg bekeken of dat verschil in geslacht ook leidt tot verschil in connotatie.

Lees verder...