Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Auteur Archief

The battle of Nederland en Vlaanderen

The battle of Holland & Vlaanderen

Voor het vak Communicatie, Cultuur en Diversiteit hebben wij een onderzoek uitgevoerd op het verschil in de manier van kritiekuiting van de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de talentenshow The Voice. Dit hebben we gedaan aan de hand van de Blind Auditions van The Voice of Holland en The Voice of Vlaanderen. De audities hebben we vervolgens uitgeschreven als transcript en geanalyseerd op basis van een kwalitatieve inhoudsanalyse om uiteindelijk de hoofdvraag: “Wat is het verschil in kritiekuiting tussen Nederlandse en Vlaamse juryleden in het programma The Voice?” te beantwoorden.

Lees verder...