Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2016-2017, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Auteur Archief

Cross-culturele verschillen in de manieren waarop overheden de consument waarschuwen voor de gevaren van roken

Er is onderzoek verricht naar de cross-culturele verschillen tussen de landen Californië, Nederland en India betreffende de manieren waarop de overheid zijn burgers waarschuwt voor de gevaren van roken op sigarettenpakjes. De methode betrof een contrastieve analyse waarbij de waarschuwingsetiketten van deze landen zijn vergeleken. Door middel van een directieve inhoudsanalyse werd er voortgebouwd op […]

Lees verder...